cam bien sieu am dai dien

Cảm biến siêu âm đo mức nhiêu liệu cho phương tiện

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Cảm biến siêu âm đo mức nhiên liệu bồn dầu cho các phương tiện vận tải là giải pháp sử dụng sóng siêu âm, không cần khoan bình, phù hợp cho các xe tải lớn, xe công ten nơ, tàu thuyền