Sale! ^81073F84DF81F871E7DD1467ACF31DAF8000B74EB24892044B^pimgpsh_fullsize_distr
Sale! TG102V_3
Sale! ^2874AF807F17FF37A0BBE7FB99587CBEF5F9A7C0AA78B1C751^pimgpsh_fullsize_distr
^81073F84DF81F871E7DD1467ACF31DAF8000B74EB24892044B^pimgpsh_fullsize_distr
TG102V_3
^2874AF807F17FF37A0BBE7FB99587CBEF5F9A7C0AA78B1C751^pimgpsh_fullsize_distr

THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TG102V

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Thiết bị giám sát hành trình TG102V đạt tiêu chuẩn QCVN31 của Bộ giao thông vận tải cho các loại phương tiện thuộc diện đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, xe chạy tuyến cố định, hợp chạy đồng, xe taxi, xe chạy dịch vụ như Uber, Grab, …, xe công ten nơ, xe tải từ 3.5 tấn trở lên, …

Thiết bị giám sát hành trình Tg102V còn là giải pháp quản lý vận tải hiệu quả cho các cá nhân và doanh nghiệp vận tải, mang lại nhiều lợi ích lớn lao về mặt quản lý và tính kinh tế.

₫ 2,900,000 ₫ 2,300,000