camera hành trình 3g

 • Giảm giá!
  HDD SSD9002-3GHHDD.SSD9002-3GH_2
  Quick View

  Đầu ghi hình 3G cho phương tiện vận tải HDD/SSD9002-3GH

  ₫ 9,900,000 ₫ 9,400,000

  HDD/SSD9002-3GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 4 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với HDD/SSD9002-3GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  HDD SSD9005-3GHHDD SSD9005-3GH_2_1
  Quick View

  Đầu ghi hình 3G cho phương tiện vận tải HDD/SSD9005-3GH

  ₫ 12,500,000 ₫ 12,000,000

  HDD/SSD9005-3GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 8 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với HDD/SSD9005-3GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  SD9001 3GH_daidienSD9001-3GH_1
  Quick View

  Đầu ghi hình 3G cho phương tiện vận tải SD9001-3GH

  ₫ 6,900,000 ₫ 6,400,000

  SD9001-3GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 4 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với SD9001-3GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  SSD9008-3GH minimini chong nuoc_3
  Quick View

  Đầu ghi hình 3G cho phương tiện vận tải SSD9008-3GH mini chống nước

  ₫ 9,900,000 ₫ 9,400,000

  SSD9008-4GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 4 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với SSD9008-4GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Đầu ghi hình 3G chống nước cho phương tiện vận tải HDD/SSD9006-3GH

  Mobile DVR chống nước HDD/SSD9006-3GH để giám sát phương tiện theo thời gian thực, được áp dụng để giám sát xe buýt, xe taxi, xe buýt học sinh, xe cảnh sát, xe buýt du lịch, xe chở dầu, xe hộ thống, vv,

  Với nhiều chức năng giám sát như giám sát video và âm thanh theo thời gian thực, GPS giám sát hành trình, GEo-Fence, đàm thoại 2 chiều, nhiệt độ xe, cảnh báo tùy chọn, lái xe,

  Xem tiếp
 • Giảm giá!
  HDD SSD9002-4GHHDD.SSD9002-3GH_2
  Quick View

  Đầu ghi hình 4G cho phương tiện vận tải HDD/SSD9002-4GH

  ₫ 11,000,000 ₫ 10,600,000

  HDD/SSD9002-4GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 4 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với HDD/SSD9002-4GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  HDD SSD9005-4GHHDD SSD9005-3GH_2_1
  Quick View

  Đầu ghi hình 4G cho phương tiện vận tải HDD/SSD9005-4GH

  ₫ 13,500,000 ₫ 13,000,000

  HDD/SSD9005-4GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 8 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với HDD/SSD9005-4GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Đầu ghi hình 4G cho phương tiện vận tải SD9001-4GH

  SD9001-4GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 4 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với SD9001-4GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Xem tiếp