Mobile DVR HDD/ SSD

 • Giảm giá!
  HDD SSD9002-3GHHDD.SSD9002-3GH_2
  Quick View

  Đầu ghi hình 3G cho phương tiện vận tải HDD/SSD9002-3GH

  ₫ 9,900,000 ₫ 9,400,000

  HDD/SSD9002-3GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 4 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với HDD/SSD9002-3GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  HDD SSD9005-3GHHDD SSD9005-3GH_2_1
  Quick View

  Đầu ghi hình 3G cho phương tiện vận tải HDD/SSD9005-3GH

  ₫ 12,500,000 ₫ 12,000,000

  HDD/SSD9005-3GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 8 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với HDD/SSD9005-3GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  HDD SSD9002-4GHHDD.SSD9002-3GH_2
  Quick View

  Đầu ghi hình 4G cho phương tiện vận tải HDD/SSD9002-4GH

  ₫ 11,000,000 ₫ 10,600,000

  HDD/SSD9002-4GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 4 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với HDD/SSD9002-4GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  HDD SSD9005-4GHHDD SSD9005-3GH_2_1
  Quick View

  Đầu ghi hình 4G cho phương tiện vận tải HDD/SSD9005-4GH

  ₫ 13,500,000 ₫ 13,000,000

  HDD/SSD9005-4GH được gắn vào các phương tiện như xe buýt, xe khách, tàu điện, xe tải, xe công ten nơ, xe ngân hàng, xe cảnh sản, tàu thủy, … Có khả năng kết nối tối đa 8 camera AHD hoặc Analog và 1 camera IP, ngoài ra kết nối với các cảm biến, phụ kiện để thực hiện các tính năng khác

  Các camera kết nối với HDD/SSD9005-4GH được cố định tại những vị trí cần giám sát trong và ngoài xe như: cửa lên xuống, khu hành khách, khu hàng hóa, hai bên thành xe, sau xe, …

  Thêm vào giỏ