Định vị xe máy

  • Thiết bị định vị xe máy GT08S

    Thiết bị định vị GT08S là phiên bản phát triển trên nền tảng từ GT08B, GT08S được thiết kế với ưu điểm nhỏ gọn hơn, tính chống nước cao, độ bền cao, độ nhạy gps cao, tiết kiệm nguồn thông minh, tích hợp nguồn dự phòng bên trong để cảnh báo khi bị cắt nguồn ngoài bất hợp pháp. GT08S được sử dụng để giám sát hành trình cho tất cả các loại xe máy

    Xem tiếp
  • Thiết bị định vị xe máy GT09

    Thiết bị định vị GT09 là phiên bản phát triển trên nền tảng từ GT08S, GT09 được thiết kế với ưu điểm nhỏ gọn hơn, tính chống nước cao, độ bền cao, độ nhạy gps cao, tiết kiệm nguồn thông minh, tích hợp nguồn dự phòng bên trong để cảnh báo khi bị cắt nguồn ngoài bất hợp pháp. GT09 được sử dụng để giám sát hành trình cho tất cả các loại xe máy

    Xem tiếp