CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

– Các mặt hàng lỗi phần mềm, phần cứng, không đạt các tiêu chuẩn đầu ra sẽ được đổi trả sản phẩm tương đương với chất lượng đảm bảo.

– Lỗi do quá trình vận chuyển.

– Chính sách chỉ được áp dụng tại các kênh như: mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, website “Tracking.com.vn” của công ty và còn lưu giữ hóa đơn.